Hướng dẫn sử dụng Google Site 2021

Google Site là một ứng dụng trực tuyến của Google cho phép tạo website.Google sites  là một dịch vụ cho phép tạo và quản lý nhanh một website khá phổ biến. Chúng ta có thể tạo nên nhiều website nhanh chóng , dễ dàng

 

Check Also

XMind 2020

Phần mềm XMind 8 vẽ bản đồ tư duy

Số người xem bài viết 207 1. Giới thiệu XMind Được phát hành và phát …