Home / Tin học văn phòng / PowerPoint / Kiểm tra lại Bài thuyết trình trong Powerpoint 2010 – Bài 8

Kiểm tra lại Bài thuyết trình trong Powerpoint 2010 – Bài 8

Powerpoint cung cấp nhiều tùy chọn để duyệt lại bài thuyết trình cho người sử dụng. Một vài trong số chúng là tự động trong khi số khác giúp người sử dụng tổng hợp và duyệt các slide. Tất cả các công cụ này có trong Review trên Ribbon.

review_ribbon

Khu vực Review Chức năng
Proofing
 • Spellchecking: Xác định các lỗi chính tả và ngữ pháp trong ngôn ngữ đang sử dụng.
 • Research: Các công cụ tìm kiếm liên quan tới ngôn ngữ trong khu vực chọn.
 • Thesaurus: Cung cấp các từ đồng nghĩa cho từ bạn chọn.
Language
 • Translate: Cung cấp các chức năng dịch sang ngôn ngữ khác.
 • Language: Thiết lập ngôn ngữ mặc định cho bài thuyết trình. Nó cũng có thể là ngôn ngữ mặc định cho Proofing.
Comments
 • Show Marking: Ẩn/hiện lời bình của người sử dụng trong slide.
 • New Comment: Thêm lời bình mới cho nội dung đã chọn.
 • Edit Comment: Chỉnh sửa một lời bình hiện tại.
 • Delete Comment: Xóa một lời bình đã chọn, hay tất cả lời bình trong slide đã chọn hoặc tất cả trong bài thuyết trình.
 • Previous / Next Comment: Di chuyển tới lời bình trước/kế tiếp.
Compare
 • Compare: So sánh bản thuyết trình hiện tại và bản thuyết trình khác và xác định điểm khác biệt.
 • Accept/ Reject: Chấp nhận hoặc từ chối điểm khác biệt để hợp nhất vào bài thuyết trình hiện tại.
 • Previous/ Next: Di chuyển tới điểm khác biệt trước hoặc sau trong sự so sánh.
 • End Review: Kết thúc chế độ review và loại bỏ các thay đổi mà không áp dụng.

Check Also

powerpoint-chuyen-nghiep-1

Cách thêm/chèn slide trong powerpoint 2010 – 2007 – 2013 – Bài 5

Số người xem bài viết 19 Bước 1: Nhấn chuột phải vào Navigation Pane ở bên …