Home / Tin THCS / Tin 6 / Kiến thức cơ bản Word 2010

Kiến thức cơ bản Word 2010

1. Tạo mới văn bản

-Tương tự như các phiên bản Word trước, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2010 là Ctrl+N. Cách khác nhấn chuột vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New, nhấn chuột vào mục Blank document (tài liệu rỗng).

– Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New. Nhấn nút Create để tạo một tài liệu mới từ mẫu đã chọn.

Tạo mới văn bản

2.Mở một văn bản tạo sẵn

Phím tắt mở tài liệu có sẵn là Ctrl+O. Bạn cũng có thể vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Open.

Mở một văn bản tạo sẵn

  • Chọn đường dẫn  file – nhấn Open

Mo van ban word

3. Lưu văn bản : File – Save As

Luu van ban word 2010

– File name : đặt tên cần lưu – nhấn Save

Luu van ban_1

4. Kết thúc : Vào File – > Exit

 

Check Also

sach so tin 6

Hướng dẫn sử dụng drive Gmail

Số người xem bài viết 325 Hướng dẫn sử dụng drive Gmail  từ A – …

Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác