Họp phụ huynh đầu năm/cuối năm

Bài thuyết trình họp phụ huynh họp phụ huynh đầu năm/cuối năm

MẪU TEMPATE POWERPOINT HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM/CUỐI NĂM

Link tải 1 : Download

Link tải 2 : Download

 

Check Also

huong-dan-su-dung-google-drive

Sử dụng Google Drive để tận dụng hết tính năng lưu trữ

Số người xem bài viết 268 Sử dụng Google Drive để tận dụng hết tính …