Home / Tin học văn phòng / PowerPoint / Nhập văn bản vào hộp trong Powerpoint 2010 – Bài 6

Nhập văn bản vào hộp trong Powerpoint 2010 – Bài 6

Powerpoint 2010, cho phép bạn nhập văn bản vào slide một cách rành mạch và chính xác để đảm bảo nội dung được phân phối và bố trí tốt, dễ dàng để đọc và theo dõi. Phương thức để nhập văn bản vào trong một slide là giống nhau: nhấn chuột trái vào hộp văn bản và bắt đầu gõ văn bản

Hộp tiêu đề

Dạng hộp tiêu đề này có trong tất cả các slide. Nó dùng để chỉ tên của nội dung, tiêu đề…. Nó được nhận diện bởi dòng chữ “Click to add title“.

title_slide

Hộp khởi tạo

Nó chỉ có trong dạng bố trí Title Layout. Hộp này được nhận diện bởi dòng chữ “Click to add subtitle“.

Hộp nội dung

Có trong hầu hết các loại slide mà có chỗ để nhập nội dung. Nó được nhận diện bằng dòng chữ “Click to add text“. Như bạn thấy, hộp này cho phép bạn nhập nội dung dạng văn bản hay không phải ở dạng văn bản (như biểu đồ, hình ảnh…). Để nhập văn bản vào những hộp này, bạn nhấn chuột vào bất cứ đâu trong hộp, ngoại trừ biểu tượng ở trung tâm và bắt đầu gõ văn bản.

content_slide

Hộp chỉ nhập văn bản

Đây là không phải là dạng hộp mặc định mà có sẵn trong Powerpoint, nhưng bạn có thể tạo ra nó bằng cách sử dụng Slide Master, nếu bạn thấy cần thiết. Nó được nhận ra bởi dòng chữ “Click to add text“. Điểm khác nhau giữa hộp này và Hộp nội dung là nó chỉ cho phép nhập văn bản vào trong khu vực nội dung.

text_only_slide

Check Also

powerpoint-chuyen-nghiep-1

Cách thêm/chèn slide trong powerpoint 2010 – 2007 – 2013 – Bài 5

Số người xem bài viết 20 Bước 1: Nhấn chuột phải vào Navigation Pane ở bên …