Hướng dẫn sử dụng Google Site 2021

Số người xem bài viết 598 Google Site là một ứng dụng trực tuyến của Google cho phép tạo website.Google sites  là một dịch vụ cho phép tạo và quản lý nhanh một website khá phổ biến. Chúng ta có thể tạo nên nhiều website nhanh chóng , dễ dàng …

Read More »

Sách Tin 6 – Cánh Diều

Sach Canh Dieu

Số người xem bài viết 539 – Sách Tin học lớp 6 mới gồm 1 quyển do tác giả Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên) cùng nhiều tác giả khác. Để xem sách, bạn có thể Tải xuống bản PDF – Sách giáo khoa Tin học lớp 6 mới trong …

Read More »