Bài 3 – Nhập – xuất trong c

Bài 3 - Nhập - xuất trong c

Số người xem bài viết 45 1. Chuỗi định dạng dữ liệu %c : Ký tự đơn %s : Chuỗi %d : Số nguyên hệ 10 có dấu %f : Số chấm động (VD 5.54 khi in sẽ ra 5.540000) %e : Số chấm động (ký hiệu có số mũ) …

Read More »
Call Now Button