Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 1

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Số người xem bài viết 2,039 Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 1 1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập 2. Làm Phiếu học tập nộp bài cho GV chấm điểm Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính …

Read More »

File sách Tin học 7 – Cánh diều

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Số người xem bài viết 748 Tin học 7 Cánh diều được biên soạn theo bốn cách tiếp cận chính: tiếp cận phát triển năng lực; tiếp cận hoạt động; tiếp cận đối tượng; tiếp cận hệ thống. Sách được chia thành 31 bài học, mỗi bài học lí thuyết, …

Read More »