Chủ đề thảo luận Tin 6

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 219 Chủ đề thảo luận Tin 6 (Thegioitinhoc )Các Lớp 6/2 – 6/4 – 6/6 – 6/8 , chuẩn bị bài soạn thảo luận nhóm :

Read More »

Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Crocodile ICT 605

crocoidile

Số người xem bài viết 128 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học đang trở thành trào lưu của nền giáo dục hiện đại. Thông qua việc sử dụng các công cụ hỗ trợ làm cho bài giảng của giáo viên thêm phong phú và trực quan hơn, …

Read More »

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán (tiếp theo)

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 122 Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán (tiếp theo) 3.2 Hàm xử lí chuỗi *Công thức hàm lấy 1 số kí tự bên trái chuỗi có tên gọi là LEFT =LEFT(chuỗi,[số kí tự]) *Công thức hàm lấy 1 số kí …

Read More »

Phần II – Ứng dụng tin học – Hướng dẫn sử dụng GeoGebra cơ bản

GeoGebra-01

Số người xem bài viết 299 Phần II – Ứng dụng tin học – Hướng dẫn sử dụng GeoGebra cơ bản GeoGebra là gì? Phần mềm toán học năng động sử dụng dễ dàng. Cho học và giảng dạy ở nhiều cấp học. Kết hợp hình học, đại số, bảng …

Read More »

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel: Left(), Right(), Mid()

hamright

Số người xem bài viết 88 A. Hàm Left() Hàm Left() trong Excel là một trong những hàm cơ bản trong Excel dùng để xử lý chuỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về Công thức và cách sử dụng của hàm Left trong Excel.

Read More »