Phím tắt nhanh trong Word 2003 – 2016

phim-tat-nhanh-word

Số người xem bài viết 75 Thế giới tin học – MS Word (Microsoft Word – một công cụ trong bộ Office của Microsoft) Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản Ctrl + N tạo mới một tài liệu Ctrl + O mở tài liệu Ctrl + S Lưu tài liệu

Read More »

Chủ đề 5 – Hệ điều hành windows

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 140 Chủ đề 5 – Hệ điều hành windows A.Khởi động Sgk/16 B.Kiến thức skg/16 1)Tìm hiểu Windows 2)Giới thiệu phiên làm việc -Hệ điều hành Windows cho đăng kí tài khoản riêng. -Tài khoản: Tên đăng nhập và mật khẩu

Read More »

Chủ đề 4 – Phần mềm máy tính

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 87 Chủ đề 4 – Phần mềm máy tính A.Khởi động Sgk/14 B.Kiến thức skg/6 Phần mềm máy tính hay chương trình máy tính là tập hợp các lệnh do lập trình viên viết ra để điều khiển, phối hợp hoạt động giữa các thiết …

Read More »

Chủ đề 3 – Cấu trúc của máy tính

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 95 CHỦ ĐỀ 3: CẤU TRÚC CỦA MÁY TÍNH A.Khởi động Sgk/10 B.Kiến thức skg/6 Hoạt động thông tin của máy tính: Nhận thông tin vào -> Xử lý và lưu trữ thông tin -> Xuất thông tin ra -Dựa vào cách hoạt động máy …

Read More »

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 113 CHỦ ĐỀ 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 1.Hàm trong chương trình bảng tính *Hàm là công thức được định nghĩa từ trước và có sẵn trong Excel. Ví dụ 1: Tính tổng các số 7,10,100,91,55 =7+10+100+91+55->kết quả 263 Hoặc =sum(710,100,91,55) kết …

Read More »

Chủ đề 3 – Thực hiện tính toán trên trang tính

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 109 CHỦ ĐỀ 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH 1.Công thức tính toán: sgk/31 – Công thức bắt đầu bằng dấu = và sau đó kết hợp các phép toán, con số, các địa chỉ ô, các hàm -Trình tự thực hiện các …

Read More »

Chủ đề 2 – Xử lí dữ liệu trên trang tính

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 95 CHỦ ĐỀ 2: XỬ LÍ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH 1.Một số kiểu dữ liệu thường dùng – Theo mặc định dữ liệu kiểu số khi nhập vào ô tính căn lề phải; dữ liệu kiểu kí tự căn thẳng lề trái. -Chiều dài …

Read More »
error: Vui lòng ghi nguồn khi copy bài - tôn trọng tác giả.Cảm ơn!!