Cách sử dụng hàm IF trong Excel 2003-2016

ham-IF-excel

Số người xem bài viết 86 Hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hàm điều kiện IF trong Excel. Hàm IF là gì? Trong Microsof Exel, hàm IF cũng giống như là một dạng mệnh lệnh Nếu.. thì. Nó có chức năng kiểm tra một giá trị có trước với điều …

Read More »

Phím tắt nhanh trong Word 2003 – 2016

phim-tat-nhanh-word

Số người xem bài viết 97 Thế giới tin học – MS Word (Microsoft Word – một công cụ trong bộ Office của Microsoft) Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản Ctrl + N tạo mới một tài liệu Ctrl + O mở tài liệu Ctrl + S Lưu tài liệu

Read More »

Chủ đề 5 – Hệ điều hành windows

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 147 Chủ đề 5 – Hệ điều hành windows A.Khởi động Sgk/16 B.Kiến thức skg/16 1)Tìm hiểu Windows 2)Giới thiệu phiên làm việc -Hệ điều hành Windows cho đăng kí tài khoản riêng. -Tài khoản: Tên đăng nhập và mật khẩu

Read More »

Chủ đề 4 – Phần mềm máy tính

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 90 Chủ đề 4 – Phần mềm máy tính A.Khởi động Sgk/14 B.Kiến thức skg/6 Phần mềm máy tính hay chương trình máy tính là tập hợp các lệnh do lập trình viên viết ra để điều khiển, phối hợp hoạt động giữa các thiết …

Read More »

Chủ đề 3 – Cấu trúc của máy tính

tailieutinhoc6

Số người xem bài viết 99 CHỦ ĐỀ 3: CẤU TRÚC CỦA MÁY TÍNH A.Khởi động Sgk/10 B.Kiến thức skg/6 Hoạt động thông tin của máy tính: Nhận thông tin vào -> Xử lý và lưu trữ thông tin -> Xuất thông tin ra -Dựa vào cách hoạt động máy …

Read More »

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 119 CHỦ ĐỀ 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 1.Hàm trong chương trình bảng tính *Hàm là công thức được định nghĩa từ trước và có sẵn trong Excel. Ví dụ 1: Tính tổng các số 7,10,100,91,55 =7+10+100+91+55->kết quả 263 Hoặc =sum(710,100,91,55) kết …

Read More »

Chủ đề 3 – Thực hiện tính toán trên trang tính

Tai lieu Tin 7

Số người xem bài viết 112 CHỦ ĐỀ 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH 1.Công thức tính toán: sgk/31 – Công thức bắt đầu bằng dấu = và sau đó kết hợp các phép toán, con số, các địa chỉ ô, các hàm -Trình tự thực hiện các …

Read More »