Hướng dẫn sử dụng Google Site 2021

Số người xem bài viết 313 Google Site là một ứng dụng trực tuyến của Google cho phép tạo website.Google sites  là một dịch vụ cho phép tạo và quản lý nhanh một website khá phổ biến. Chúng ta có thể tạo nên nhiều website nhanh chóng , dễ dàng …

Read More »

Tài liệu IC3 GS5

IC3-CS5

Số người xem bài viết 1,513 IC3 GS5 Bài thi IC3 GS5 cũng bao gồm 3 phần. Nội dung của 3 phần sẽ giống với GS4 đồng thời cũng cập nhật thêm một số kiến thức và kỹ năng mới để bắt kịp xu hướng và trình độ phát triển …

Read More »