Home / Giáo án / giáo án cấp 2 / Phần mềm dành cho môn Tin Học THCS 2018 – 2019

Phần mềm dành cho môn Tin Học THCS 2018 – 2019

The gioi tin hoc – tổng hợp phần mềm dành cho  môn tin học THCS

Phần mềm dành cho môn Tin Học THCS 2018 - 2019

I. Tin học dành cho THCS quyển 1
Bài 5: Luyện tập chuột
Bài 6: Học gõ 10 ngón – Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
Bài 8: Quan sát Trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời
II. Tin học dành cho THCS quyển 2
Phần 2: Phần mềm học tập
Bài 1: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test
Bài 2: Học địa lý thế giới với Earth Explorer
Bài 3: Học Toán với Toolkit Math
Bài 4: Học vẽ hình học động với Geogebra
III. Tin học dành cho THCS quyển 3
Phần 2: Phần mềm học tập
Bài 1: Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out
Bài 2: Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times
Bài 3: Học vẽ hình với phần mềm Geogebra
Bài 4: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka
IV. Phần mềm dành cho quyển 4
Phần mềm thiết kế trang Web : Kompozer
Phần mềm tạo ảnh động dạng Gif :
Phần mềm xử lý âm thanh : * Audacity

https://www.fshare.vn/file/4J2DFP1SLACL

http://123link.pro/PhFEvTJf

Xem phần mềm  dành tin học thcs khác