Home / Giáo án / giáo án cấp 2 / Phần mềm học tập trong sách giáo khoa tin học 2017-2018

Phần mềm học tập trong sách giáo khoa tin học 2017-2018

Phần mềm học tập trong sách giáo khoa tin học 2017-2018

1) Phần mềm Geogebra 

Phần mềm học tập trong sách giáo khoa tin học 2017-2018

http://123link.co/YYPE76

Hướng dẫn cài đặt : https://www.fshare.vn/file/85QZH8BPAZU2

2) Luyện gõ phím nhanh với Typing Master

http://www.typingmaster.com/

3) Turbo Pascal 7 : http://123link.co/7nVAjZm

Turbo Pascal 7 có một số tính năng mới trong đó có cải thiện IDE trong đó có hỗ trợ đổi màu mã lệnh (color-coding).

Turbo Pascal 7.0 trên hệ điều hành Windows 64 bit cụ thể như:
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
Tải về các bạn tiến hành giải nén và cài đặt các bước như sau:
1. Giải nén và chạy DOSBox0.74-win32-installer.exe trước
2. Sau đó tiếp tục giải nén và chạy TP7.exe
3. Sau khi hoàn thành cả 2 bước trên các bạn ra ngoài desktop —>click chuột phải —> chọn “New” —> chọn “shortcut” —> Paste vào “Type the location of the item” đoạn code sau:

“C:\Program Files (x86)\DOSBox-0.74\DOSBox.exe” -noconsole -c “mount c c:\tp” -c “c:” -c “cd bin” -c “cls” -c “turbo.exe” -c “exit”
Sau đó click “Next” —> đặt tên “TP7.0” —> Finish

4) Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

Phần mềm học tập trong sách giáo khoa tin học 2017-2018

http://123link.co/ZJGI

5) Xử lý âm thanh bằng Audacity

Audacity là một phần mềm hoàn toàn miễn phí bạn cần tải file cài đặt và plugin LAME để có thể xuất file ra dạng mp3

http://123link.co/tl8165z

+ Hướng dẫn cài đặt : http://123link.co/vDvIVE

6) Biên tập phim bằng Movie Maker

Chương trình tin học 9, đưa trình biên tập phim Movie Maker vào giảng dạy, với hệ điều hành Win XP thì Movie Maker thường được cài đặt sẵn, tuy nhiên từ Win 7 thì ta thường phải cài vào mới có

http://123link.co/dO6cAXnK