Home / Tin K7 / Phím tắt trong Excel 2010

Phím tắt trong Excel 2010

Các tổ hợp phím tắt cơ bản

Ctrl + A Chọn toàn bộ bảng tính

Ctrl + C Sao chép

Ctrl + V Dán

Ctrl + N Tạo một bảng tính trắng mới

Ctrl+ S Lưu bảng tính

Ctrl + X Cắt một nội dung đã chọn

Các tổ hợp phím tắt để định dạng

Ctrl + B Định dạng in đậm

Ctrl + I Định dạng in nghiêng

Ctrl + U Định dạng gạch chân

Các tổ hợp phím nóng trong di chuyển

Ctrl + Mũi tên Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp

Ctrl + Home Về ô A1

Ctrl + End Về ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Shift + Home Chọn từ ô hiện tại đến ô A1

Ctrl + Shift + End Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

Tổ hợp phím nóng chèn, cột, dòng, trang bảng tính

Ctrl + Spacebar Chèn cột

Shift + Spacebar Chèn dòng

Shift + F11 Chèn một bảng tính mới

Chuyển đổi giữa các trang bảng tính

Ctrl + Page Up Chuyển sang sheet trước

Ctrl + Page Down Chuyển sang sheet kế tiếp

Check Also

[Tin 7] – HK2- Chủ đề 8 – Minh Họa Dữ liệu Bằng biểu Đồ

Số người xem bài viết 225 [embeddoc url=”https://thegioitinhoc24h.com/home/wp-content/uploads/2019/01/chu-de-8.pdf” download=”all”]

Call Now Button