Home / Tin K7 / Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

The gioi tin hoc – tổng hợp các định dạng Excel 2010

Định dạng cho ô

Ctrl + B : Định dạng in đậm cho chữ ở trong ô. Nhấn 1 lần để áp dụng. Nhấn lần nữa để tắt định dạng in đậm.

Ctrl + I : Định dạng in nghiêng cho chữ ở trong ô. Nhấn 1 lần để áp dụng. Nhấn lần nữa để tắt định dạng in nghiêng.

Ctrl + U : Định dạng in gạch dưới cho chữ ở trong ô. Nhấn 1 lần để áp dụng. Nhấn lần nữa để tắt định dạng in gạch dưới.

Ctrl + 5 : Định dạng gạch ngang chữ ở trong ô. Nhấn 1 lần để áp dụng. Nhấn lần nữa để tắt định dạng gạch ngang chữ.

Ctrl + 1 : Mở hộp thoại Format Cells

Alt + ‘ : Mở hộp thoại Styles

Định dạng số

Ctrl + Shift + $: định dạng tiền tệ cho số. Khi bạn nhấn tổ hợp phím nóng này thì dấu $ sẽ xuất hiện trước số ở trong ô và phía sau có thêm hai số 0 đằng sau dấu thập phân.

Ctrl + Shift + ~: định dạng kiểu số General

Ctrl + Shift + @: định dạng với thời gian. Khi nhấn tổ hợp phím này số trong ô sẽ tự động được định dạng thành giờ và phút. Phía sau sẽ cho biết đó là ngày hay đêm bằng kí tự AM hoặc PM.

Ctrl + Shift + #: định dạng kiểu ngày, tháng, năm.

Ctrl + Shift + ^: định dạng số khoa học. Khi nhấn tổ hợp phím này thì số trong ô sẽ tự động được đổi thành số khoa học. Phía sau thêm chữ E và số +01. Số cũng tự động có thêm hai chữ số đằng sau dấu thập phân.

F4: Đối với những máy tính có thêm fn thì không cần bấm phím fn. Bạn cứ bấm thẳng F4. Phím này dùng để giúp bạn lấy định dạng trước đó bạn đã định dạng cho ô khác. Định dạng cho ô bạn muốn định dạng.

Công thức:

Shift + F3 : mở hộp thoại Insert Function

Shift + F9: tính toán bảng tính hoạt động

Ctrl + A: hiển thị cách thức nhập sau khi nhập tên công thức

Ctrl + ‘: chuyển chế độ hiển thị công thức thay vì hiển thị kết quả trong ô

Ctrl + Pg Up [Pg up] hoặc Ctrl + Pg Down [Pg dn]: chuyển qua lại giữa các sheet

Ctrl + Shift + A: chèn các đối số trong công thức sau khi nhập tên công thức

Ctrl + Shift + Enter: Nhập công thức là một công thức mảng  

Ctrl + Shift + U: mở rộng hay thu gọn thanh công thức

F9: tính tất cả các bảng trong tất cả các sheet

Check Also

[Tin 7] – HK2- Chủ đề 8 – Minh Họa Dữ liệu Bằng biểu Đồ

Số người xem bài viết 224 [embeddoc url=”https://thegioitinhoc24h.com/home/wp-content/uploads/2019/01/chu-de-8.pdf” download=”all”]

Call Now Button