Home / Từ khóa

Từ khóa

BÀI TẬP TURBO PASCAL

BÀI TẬP TURBO PASCAL Bài tập 1.1: Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a, b (được nhập từ bàn phím). a. Hướng dẫn: – Nhập hai cạnh vào hai biến a, b. – Chu vi hình chữ …

Đọc thêm