Home / Tag Archives: chỉnh sửa văn bản

Tag Archives: chỉnh sửa văn bản

Chủ đề 14 – Chỉnh sửa văn bản

tailieutinhoc6

Xóa văn bản – Để xóa 1 vài kí tự thì em đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu hoặc cuối của các kí tự cần xóa và phím: + Phím Backspace (phím ß) để xóa kí tự phía trước con trỏ soạn thảo

Read More »