Home / Tag Archives: định dang văn bản

Tag Archives: định dang văn bản

Chủ đề 16 – Định dạng đoạn văn bản

tailieutinhoc6

Định dạng đoạn văn bản – Định dạng đoạn văn bản là đặt khoảng cách giữa các dòng, các đoạn đồng thời điều chỉnh căn lề cho đoạn văn bản – Định dạng đoạn văn bản sẽ làm cho văn bản dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ và thu hút …

Read More »