Home / Tag Archives: geogebra

Tag Archives: geogebra

Phần II – Ứng dụng tin học – Hướng dẫn sử dụng GeoGebra cơ bản

Phần II - Ứng dụng tin học - Hướng dẫn sử dụng GeoGebra cơ bản

Phần II – Ứng dụng tin học – Hướng dẫn sử dụng GeoGebra cơ bản GeoGebra là gì? Phần mềm toán học năng động sử dụng dễ dàng. Cho học và giảng dạy ở nhiều cấp học. Kết hợp hình học, đại số, bảng biểu, tính toán, đồ họa và …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Geogebra là phần mềm hình học động miển phí và có mặt trong chương trình học của học sinh cấp 2. Geogebra không chỉ là một chương trình động bình thường mà còn là một phần mềm hình học động, đại số động và tính toán động. Phần mềm là …

Read More »