Home / Tag Archives: Hướng dẫn cách sử dụng trộn thư (mail merge) Word

Tag Archives: Hướng dẫn cách sử dụng trộn thư (mail merge) Word

Hướng dẫn cách sử dụng trộn thư (mail merge) Word

Microsoft word 2010

Mail merge – trộn thư, là tính năng hữu ích trong Microsoft Word, tính năng này giúp các bạn giảm thiểu thời gian khi làm hợp đồng lao động, phiếu lương, thư mời, thông báo, thư cảm ơn,… và có thể in hàng loạt chỉ bằng một vài thao tác …

Read More »
Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác