Home / Tag Archives: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Tag Archives: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm geogebra vẽ hình học

Geogebra là phần mềm hình học động miển phí và có mặt trong chương trình học của học sinh cấp 2. Geogebra không chỉ là một chương trình động bình thường mà còn là một phần mềm hình học động, đại số động và tính toán động. Phần mềm là …

Read More »