Home / Tag Archives: Ispring suite 9.7

Tag Archives: Ispring suite 9.7

Soạn thảo bài giảng E-Learning – iSpring Suite 9.7

ispring-suite-9

Ispring suite 9.7 là một phần mềm dùng để soạn giảng bài giảng elearning khá phổ biến hiện nay. Đây là một phần mềm dễ sử dụng nhất và cũng khá là hây vì có tính tương tác khá cao. Là một addin của Powerpoint sẽ giúp giáo viên có …

Read More »
Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác