Home / Tag Archives: Kế hoạch dạy học 2021 – 2022 – Công văn 5512/BGDĐT 2020

Tag Archives: Kế hoạch dạy học 2021 – 2022 – Công văn 5512/BGDĐT 2020

Kế hoạch dạy học 2021 – 2022 – Công văn 5512/BGDĐT 2020

Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học Thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ …

Read More »