Home / Tag Archives: Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

Tag Archives: Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

The gioi tin hoc – tổng hợp các định dạng Excel 2010 Định dạng cho ô Ctrl + B : Định dạng in đậm cho chữ ở trong ô. Nhấn 1 lần để áp dụng. Nhấn lần nữa để tắt định dạng in đậm. Ctrl + I : Định dạng in nghiêng cho …

Read More »
Call Now Button