Home / Tag Archives: phím tắt word 2010

Tag Archives: phím tắt word 2010

Tổng hợp phím tắt Word 2010

Tổng hợp phím tắt Word 2010

1. các phím tắt sử dụng trên toàn tập tin: CTRL + N : mở trang mới. CTRL + O : mở tài liệu đã có. CTRL + S : lưu tài liệu. CTRL + W : đóng tập tin. CTRL + X : cắt tài liệu khi bôi đen. …

Read More »
Call Now Button