Home / Tag Archives: pi … đều được tích hợp trên MathType

Tag Archives: pi … đều được tích hợp trên MathType

Soạn thảo công thức toán học – Math Type 7.4.0

Soạn thảo công thức toán học - Math Type 7.4.0

Chương trình soạn thảo công thức toán học này khá là dễ sử dụng, bất kỳ giáo viên, học sinh, sinh viên nào cũng có thể thao tác dễ dàng trên MathType 7.4.0 mà không cần phải lo lắng nó quá khó. Chương trình MathType 7.4.0 cung cấp cho người …

Read More »
Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác