Home / Tag Archives: Sách giáo viên Tin 6 – Cánh Diều

Tag Archives: Sách giáo viên Tin 6 – Cánh Diều

Sách giáo viên Tin 6 – Cánh Diều

Bộ sách thứ nhất (đầu tiên) góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá sách giáo khoa, xoá bỏ cơ chế độc quyền trong lĩnh vực xuất bản – in – phát hành sách giáo khoa. Bộ sách đầy đủ, đồng bộ và duy nhất gồm tất cả các môn học lớp …

Read More »