Home / Tag Archives: Sách Tin 6 – Cánh Diều

Tag Archives: Sách Tin 6 – Cánh Diều

Sách Tin 6 – Cánh Diều

  Bộ sách thứ nhất (đầu tiên) góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá sách giáo khoa, xoá bỏ cơ chế độc quyền trong lĩnh vực xuất bản – in – phát hành sách giáo khoa. Bộ sách đầy đủ, đồng bộ và duy nhất gồm tất cả …

Read More »