Home / Tag Archives: sử dụng Google Meet trực tuyến

Tag Archives: sử dụng Google Meet trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng Google Meet trực tuyến

google meet

Hướng dẫn sử dụng Google Meet trực tuyến Google Meet tiền thân là Google Hangouts Meet hệ thống học, họp trực tuyến được sử dụng trên 2 nền tảng website và phần mềm cài máy tính được tích hợp trong hệ sinh thái G-suite của Google. Trong đại dịch Covid-19 …

Read More »