Home / Tag Archives: Sử dụng thư điện tử google

Tag Archives: Sử dụng thư điện tử google

Chủ đề 11 – Sử dụng hộp thư điện tử của google

Chủ đề 11 – Sử dụng hộp thư điện tử của google

Chủ đề 11 – Sử dụng hộp thư điện tử của google A. Khởi động : Em hãy thảo luận nhóm và chia sẻ suy nghĩ của nhau về những hình ảnh và tình huống sau : Anh Trai của em đi du học ở nước Anh, để hỏi thăm …

Read More »