Home / Tag Archives: Sử dụng trình duyệt web để tìm kiếm thông tin

Tag Archives: Sử dụng trình duyệt web để tìm kiếm thông tin

Chủ đề 9 – Sử dụng trình duyệt web để tìm kiếm thông tin

Chủ đề 9 - Sử dụng trình duyệt web để tìm kiếm thông tin

Chủ đề 9 – Sử dụng trình duyệt web để tìm kiếm thông tin A.Khởi động Trong quá trình học tập, có những lúc các em cần tìm kiếm các thông tin không có trong sách giáo khoa và sách tham khảo.Các em  đã tìm kiếm những thông tin đó …

Read More »