Home / Tag Archives: Tài liệu lập trình Scratch

Tag Archives: Tài liệu lập trình Scratch

Tài liệu lập trình Scratch

Scratch

*Mục đích biên soạn cuốn sách của tác giả: 1. Thông qua việc tự mình tạo ra ứng dụng, các bạn học sinh sẽ hiểu ngôn ngữ lập trình là gì. 2. Ứng dụng lập trình vào quá trình tư duy giải quyết vấn đề trong cuộc sống cũng như …

Read More »
Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác