Tag Archives: Tài liệu thực hành MOS 2016

Tài liệu thực hành MOS 2016

MOS-Office-Specialist 20216

Các bài tập thực hành được xây dựng cùng với giáo trình giảng dạy MOS bao gồm ba nội dung Word, Excel và PowerPoint với những ưu điểm Giúp Học viên vừa học vừa thực hành trên hệ thống Microsoft Offie. Giúp Học viên có thể chủ động thời gian …

Read More »