Home / Tag Archives: word 2013

Tag Archives: word 2013

50 phím tắt Microsoft Word 2013

50 phím tắt   Microsoft Word 2013

Phím tắt Công dụng 1 Ctrl+N Tạo văn bản mới 2 Ctrl + O Mở tài liệu 3 Ctrl + W Đóng tài liệu 4 Ctrl + S Lưu tài liệu 5 F12 Lưu mới 6 Ctrl + P In tài liệu/ xem bản in 7 Ctrl + F6 Thay …

Read More »
Call Now Button