Tài liệu tự học Office 2013 đầy đủ nhất (Excel 2013, Word 2013)

Nội dung bộ tài liệu tự học Excel 2013 bao gồm

Bài 1 – Khởi động làm quen giao diện.

Bài 2 – Thao tác với bảng tính.

Bài 3 – Làm việc với dữ liệu.

Bài 4 – Công thức và hàm.

Bài 5 – Tìm hiểu một số hàm cơ bản. Bài 6 – In ấn.

Nội dung bộ tài liệu tự học Word 2013
Bài 1 – Làm quen với Microsoft Word 2013.
Bài 2 – Soạn thảo văn bản.
Bài 3 – Hiệu chỉnh văn bản.
Bài 4 – Làm việc với bảng biểu.

Bài 5 – Chèn các đối tượng vào văn bản. Bài 6 – In ấn

Link tải Office 2013 : Download tai lieu Excel

Link tải Office 2013 : Download tai lieu Word
Link tải Office 2013 : Download
Link tải Office 2016 : Download