Home / Lập trình / scratch / Tài liệu lập trình Scratch

Tài liệu lập trình Scratch

Scratch

*Mục đích biên soạn cuốn sách của tác giả:
1. Thông qua việc tự mình tạo ra ứng dụng, các bạn học sinh sẽ hiểu ngôn ngữ lập trình là gì.
2. Ứng dụng lập trình vào quá trình tư duy giải quyết vấn đề trong cuộc sống cũng như học tập và nghiên cứu các môn học khác như: Vật lý, Toán học, Sinh học…
Cuốn sách được in màu, hình thức trình bày đơn giản dễ hiểu, đi thẳng vào thực hành với ngôn ngữ SCRATCH.

https://www.123link.biz/De6xfZ

http://megaurl.in/VvAb

https://123link.newsupdate123.com/LKLs

Sưu tầm

Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác