Home / Lập trình / scratch / Tài liệu tự học SCRATCH

Tài liệu tự học SCRATCH

Scratch

Đây là cuốn sách bằng tiếng Việt, đầy đủ, đầu tiên ở Việt Nam về môi trường lập trình kéo thả Scratch. Scratch hiện là hiện tượng, môi trường lập trình cho trẻ đang phát triển rất nhanh trên thế giới.
– Về kiến thức, sách đã thể hiện đầy đủ nhất tất cả mọi kiến thức, chủ đề lập trình của Scratch.
– Mục đích biên soạn cuốn sách của tác giả:
1. Thông qua việc tự mình tạo ra ứng dụng, các bạn học sinh sẽ hiểu ngôn ngữ lập trình là gì.
2. Ứng dụng lập trình vào quá trình tư duy giải quyết vấn đề trong cuộc sống cũng như học tập và nghiên cứu các môn học khác như: Vật lý, Toán học, Sinh học…
Cuốn sách được in màu, hình thức trình bày đơn giản dễ hiểu, đi thẳng vào thực hành với ngôn ngữ SCRATCH.

https://www.123link.biz/De6xfZ

https://www.fshare.vn/file/I8AJL3DB4GNN?token=1556590929

https://123link.newsupdate123.com/LKLs

Call Now Button