Linux

Cấu hình sendmail trên Ubuntu để gửi mail từ server

Cấu hình sendmail trên Ubuntu để gửi mail từ server   Đầu tiên bạn cần chỉnh lại hostname và file hosts cho chính xác. Cài đặt sendmail sudo apt-get install sendmail Cấu hình sendmail sendmailconfig Khi được hỏi thì trả lời Yes (y) Khởi động lại Apache sudo service apache2 restart Kiểm tra …

Read More »

Tổng hợp lệnh phổ biến trong Ubuntu và CentOS/Fedora

Tổng hợp lệnh phổ biến trong Ubuntu và CentOS/Fedora  Sưu tầm Ubuntu chủ yếu sử dụng lệnh apt-get Trong CentOS/Fedora chủ yếu sử dụng lệnh yum Task Red Hat/Fedora Ubuntu Cài mới, Gỡ bỏ và Cập nhật Packages Làm mới list và repository Tự động khi chạy lệnh Yum apt-get …

Read More »

Tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

 Tự động sao lưu toàn bộ website WordPress Để sử dụng bạn chỉ cần sử dụng dòng lệnh sau: wget https://hocvps.com/scripts/plugin/backupallwp.sh && chmod +x backupallwp.sh && ./backupallwp.sh Cài đặt zip trước nếu chưa cài: yum -y install zip Sau đó chương trình sẽ quét toàn bộ website đang hoạt động cùng với …

Read More »
error: Vui lòng ghi nguồn khi copy bài - tôn trọng tác giả.Cảm ơn!!