Home / Lập trình

Lập trình

Tài liệu tự học SCRATCH

Scratch

Đây là cuốn sách bằng tiếng Việt, đầy đủ, đầu tiên ở Việt Nam về môi trường lập trình kéo thả Scratch. Scratch hiện là hiện tượng, môi trường lập trình cho trẻ đang phát triển rất nhanh trên thế giới. – Về kiến thức, sách đã thể hiện đầy …

Read More »
Call Now Button