Home / Lập trình

Lập trình

Bài 3 – Nhập xuất trong c (tt)

Bài 3 – Nhập xuất trong c (tt)

4.2 Hiện tượng trôi lệnh Hiện tượng như trên được gọi là hiện tượng trôi lệnh. Nếu bây giờ bạn thực hiện cho nhập số trước và chuỗi ngay sau đó thì hiện tượng này cũng xảy ra vì scanf chỉ đọc số theo đúng định dạng mà không đọc …

Read More »

Bài 3 – Nhập – xuất trong c

Bài 3 - Nhập - xuất trong c

1. Chuỗi định dạng dữ liệu %c : Ký tự đơn %s : Chuỗi %d : Số nguyên hệ 10 có dấu %f : Số chấm động (VD 5.54 khi in sẽ ra 5.540000) %e : Số chấm động (ký hiệu có số mũ) %g : Số chấm động (VD …

Read More »