Home / Lập trình / Pascal

Pascal

Bài 1 – Tổng quan về Pascal

turbo pascal 7

1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Pascal Pascal là một ngôn ngữ lập trình cao cấp do giáo sư Niklaus Writh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Zurich – Thụy Sĩ đề xuất năm 1970 và đặt tên là Pascal để tưởng nhớ nhà toán học, triết học …

Read More »
Call Now Button