Home / Lập trình / scratch

scratch

Tài liệu Lập trình Scratch 3.0

scratch 3.0

Scratch được xem là ngôn ngữ lập trình cơ bản cho trẻ em thông dụng nhất hiện nay và hoàn toàn miến phí. Độ tuổi thích hợp nhất để học ngôn ngữ lập trình này là từ 8 – 16 tuổi. Ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi phòng …

Read More »

Tài liệu lập trình Scratch

Scratch

*Mục đích biên soạn cuốn sách của tác giả: 1. Thông qua việc tự mình tạo ra ứng dụng, các bạn học sinh sẽ hiểu ngôn ngữ lập trình là gì. 2. Ứng dụng lập trình vào quá trình tư duy giải quyết vấn đề trong cuộc sống cũng như …

Read More »
Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác