Home / Phần Cứng và mạng

Phần Cứng và mạng

Bộ Tài Liệu Giáo Trình MCSA 2012 – Tài Liệu Quản Trị Hệ Thống

MCSA – viết tắt của Microsoft Certified Systems Administrator. MCSA là một chứng chỉ được công nhận toàn cầu của Microsoft. Chuyên viên quản trị hệ thống có khả năng quản lý và xử lý các vấn đề về hệ thống và môi trường mạng máy tính,… Là một chứng chỉ …

Read More »

Tài liệu học phần cứng máy tính PC toàn tập

Chương I :Tổng quan về máy tính Lịch sử máy tính cá nhân Các thành phần trong máy vi tính Nhiệm vụ các thiết bị trong máy vi tính Khái niệm về phần mềm Vai trò của các phần mềm trong máy vi tính Kỹ thuật số trong máy vi …

Read More »

Bộ Bài Lab Quản Trị Mạng MCSA Của Nhất Nghệ

MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) là chứng chỉ được công nhận toàn cầu của Microsoft. Chuyên viên quản trị hệ thống có khả năng quản lý và xử lý các vấn đề về hệ thống và môi trường mạng máy tính dựa trên nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows. …

Read More »