Home / Phần Cứng và mạng / Quản trị mạng

Quản trị mạng

Bộ Bài Lab Quản Trị Mạng MCSA Của Nhất Nghệ

MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) là chứng chỉ được công nhận toàn cầu của Microsoft. Chuyên viên quản trị hệ thống có khả năng quản lý và xử lý các vấn đề về hệ thống và môi trường mạng máy tính dựa trên nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows. …

Read More »
error: Vui lòng ghi nguồn khi copy bài - tôn trọng tác giả.Cảm ơn!!