Tài liệu – GATHCS

Tài liệu IC3 GS5

IC3-CS5

IC3 GS5 Bài thi IC3 GS5 cũng bao gồm 3 phần. Nội dung của 3 phần sẽ giống với GS4 đồng thời cũng cập nhật thêm một số kiến thức và kỹ năng mới để bắt kịp xu hướng và trình độ phát triển của công nghệ và Internet hiện …

Read More »

Tài liệu thực hành MOS 2016

MOS-Office-Specialist 20216

Các bài tập thực hành được xây dựng cùng với giáo trình giảng dạy MOS bao gồm ba nội dung Word, Excel và PowerPoint với những ưu điểm Giúp Học viên vừa học vừa thực hành trên hệ thống Microsoft Offie. Giúp Học viên có thể chủ động thời gian …

Read More »