Home / Tin 6 – Cánh Diều

Tin 6 – Cánh Diều

Sách giáo viên Tin 6 – Cánh Diều

Bộ sách thứ nhất (đầu tiên) góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá sách giáo khoa, xoá bỏ cơ chế độc quyền trong lĩnh vực xuất bản – in – phát hành sách giáo khoa. Bộ sách đầy đủ, đồng bộ và duy nhất gồm tất cả các môn học lớp …

Read More »

Kế hoạch dạy học 2021 – 2022 – Công văn 5512/BGDĐT 2020

Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học Thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ …

Read More »