MS Word

Phím tắt nhanh trong Word 2003 – 2016

phim-tat-nhanh-word

Thế giới tin học – MS Word (Microsoft Word – một công cụ trong bộ Office của Microsoft) Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản Ctrl + N tạo mới một tài liệu Ctrl + O mở tài liệu Ctrl + S Lưu tài liệu

Read More »