Home / Tin K6

Tin K6

Chủ đề 16 – Định dạng đoạn văn bản

tailieutinhoc6

Định dạng đoạn văn bản – Định dạng đoạn văn bản là đặt khoảng cách giữa các dòng, các đoạn đồng thời điều chỉnh căn lề cho đoạn văn bản – Định dạng đoạn văn bản sẽ làm cho văn bản dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ và thu hút …

Read More »

Chủ đề 14 – Chỉnh sửa văn bản

tailieutinhoc6

Xóa văn bản – Để xóa 1 vài kí tự thì em đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu hoặc cuối của các kí tự cần xóa và phím: + Phím Backspace (phím ß) để xóa kí tự phía trước con trỏ soạn thảo

Read More »

Chủ đề 13 – Soạn thảo văn bản tiếng việt

tailieutinhoc6

Kiến thức Hiện nay có 2 bộ gõ thông dụng là Unikey và Vietkey, trong đó có 2 lựa chọn là bảng mã và kiểu gõ Bảng mã: Em nên chọn bảng mã quốc tế là Unicode (bảng mã này tương ứng với các phông chữ là Arial, Times new …

Read More »

Chủ đề 5 – Hệ điều hành windows

tailieutinhoc6

Chủ đề 5 – Hệ điều hành windows A.Khởi động Sgk/16 B.Kiến thức skg/16 1)Tìm hiểu Windows 2)Giới thiệu phiên làm việc -Hệ điều hành Windows cho đăng kí tài khoản riêng. -Tài khoản: Tên đăng nhập và mật khẩu

Read More »