Home / Tin K7

Tin K7

Phím tắt trong Excel 2010

Phím tắt trong Excel 2010

Các tổ hợp phím tắt cơ bản Ctrl + A Chọn toàn bộ bảng tính Ctrl + C Sao chép Ctrl + V Dán Ctrl + N Tạo một bảng tính trắng mới Ctrl+ S Lưu bảng tính Ctrl + X Cắt một nội dung đã chọn Các tổ hợp …

Read More »

Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

The gioi tin hoc – tổng hợp các định dạng Excel 2010 Định dạng cho ô Ctrl + B : Định dạng in đậm cho chữ ở trong ô. Nhấn 1 lần để áp dụng. Nhấn lần nữa để tắt định dạng in đậm. Ctrl + I : Định dạng in nghiêng cho …

Read More »
Call Now Button