Home / Tin K7

Tin K7

Phím tắt về định dạng trong Excel 2010

Microsoft Excel 2003, 2007, 2010

The gioi tin hoc – tổng hợp các định dạng Excel 2010 Định dạng cho ô Ctrl + B : Định dạng in đậm cho chữ ở trong ô. Nhấn 1 lần để áp dụng. Nhấn lần nữa để tắt định dạng in đậm. Ctrl + I : Định dạng in nghiêng cho …

Read More »

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán (tiếp theo)

Tai lieu Tin 7

Chủ đề 4 – Sử dụng các hàm để tính toán (tiếp theo) 3.2 Hàm xử lí chuỗi *Công thức hàm lấy 1 số kí tự bên trái chuỗi có tên gọi là LEFT =LEFT(chuỗi,[số kí tự]) *Công thức hàm lấy 1 số kí tự bên phải chuỗi có tên …

Read More »