Home / Tin THCS / Tin 6

Tin 6

50 phím tắt Microsoft Word 2013

50 phím tắt   Microsoft Word 2013

Phím tắt Công dụng 1 Ctrl+N Tạo văn bản mới 2 Ctrl + O Mở tài liệu 3 Ctrl + W Đóng tài liệu 4 Ctrl + S Lưu tài liệu 5 F12 Lưu mới 6 Ctrl + P In tài liệu/ xem bản in 7 Ctrl + F6 Thay …

Read More »

Tổng hợp phím tắt Word 2010

Tổng hợp phím tắt Word 2010

1. các phím tắt sử dụng trên toàn tập tin: CTRL + N : mở trang mới. CTRL + O : mở tài liệu đã có. CTRL + S : lưu tài liệu. CTRL + W : đóng tập tin. CTRL + X : cắt tài liệu khi bôi đen. …

Read More »
Call Now Button