Home / Về tôi / Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu về thế giới tin học

Giới thiệu Chào các bạn tôi tên là: Nguyễn Thanh Tịnh  –  Thành Phố Quảng Ngãi  ,sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh ,  “Gõ đầu trẻ” .Trước kia tôi Website thế giới tin học nhỏ mang tính cá nhân, chia sẻ kiến thức tin hoc cho mọi người.Ngày nay …

Read More »
Tắt Quảng Cáo [X]
 Đôi tác