Home / Tin học văn phòng / PowerPoint / Tạo bài thuyết trình sử dụng Powerpoint 2010 – Bài 4

Tạo bài thuyết trình sử dụng Powerpoint 2010 – Bài 4

Powerpoint đưa ra nhiều công cụ giúp bạn tạo một bài thuyết trình. Những công cụ này được sắp xếp một cách logic trên Ribbon.

menu_categories

Loại menu Các lệnh Ribbon
Home Chức năng Clipboard, điều khiển slide, thiết lập font, vẽ và chỉnh sửa.
Insert Chèn bảng, hình ảnh, Shade, biểu đồ, slide, đa phương tiên…
Design Thiết kế slide, điều hướng, chủ đề và Background của bản thuyết trình.
Transitions Lệnh liên quan đến dịch slide sang ngôn ngữ khác.
Animations Lệnh liên quan đến hiệu ứng trong một slide.
Slide Show Lệnh liên quan đến slide show và preview.
Review Về nội dung, ngôn ngữ lựa chọn, lời bình và sự so sánh các slide.
View Các quan điểm trình bày, màu sắc, cửa sổ

Check Also

powerpoint-chuyen-nghiep-1

Nhập văn bản vào hộp trong Powerpoint 2010 – Bài 6

Số người xem bài viết 20 Powerpoint 2010, cho phép bạn nhập văn bản vào …