Home / Phầnmềm / Thông dụng / Tạo video chuyên nghiệp từ ảnh Proshow Producer 8.0 Full

Tạo video chuyên nghiệp từ ảnh Proshow Producer 8.0 Full

Tạo video chuyên nghiệp từ ảnh Proshow Producer 8.0 Full

proshow-producer-8

Tính năng  :

+ Kết hợp nhiều chương trình vào một
+ Đầu ra chất lượng HD mới
+ FX và các thiết lập sắp xếp hợp lý
+ Văn bản và chú thích điều khiển sáng tạo
+ Công cụ thời gian mới và tự động điều khiển
+ Sửa lỗi và cải tiến

http://123link.pw/CsY53Ox9

Hướng dẫn : http://123link.pw/Z09XqDwn

Check Also

Peak

Phần mềm hữu ích rèn luyện trí não mỗi ngày

Số người xem bài viết 199 Phần mềm hữu ích rèn luyện trí não mỗi …