Home / Phầnmềm / Tiện ích / Thế giới tin học – chuyển đổi PDF sang Excel đơn giản

Thế giới tin học – chuyển đổi PDF sang Excel đơn giản

Thế giới tin học – chuyển đổi PDF sang Excel đơn giản

1. Kéo thả file PDF vào ô xanh lục như trong hình:
chuyển đổi PDF sang Excel đơn giản

Trang chuyển đổi pdf sang world: https://smallpdf.com/vi/pdf-to-excel
2. Đợi trong giây lát để file pdf được tải lên và chuyển đổi. Xong click vào mũi tên được khoanh đỏ như trong hình để tải về
chuyển đổi PDF sang Excel đơn giản_2

Check Also

office 2003.2007. 2010. 2013

Tổng hợp Microsoft Office 2003 – 2016

Số người xem bài viết 175 Tổng hợp Microsoft Office 2003 – 2016